Başkent Öğretmenevi
Başkent Öğretmenevine Hoşgeldiniz

Gizlilik Sözleşmesi ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Başkent Öğretmenevi Ve Akşam Sanat Okulu İşletmesi olarak misafirlerimize üstün ürün ve hizmeti sunma arzusundayız. Misafirlerimize , onların sadakatine ve gizliliğine büyük önem veriyoruz. 

"Başkent Öğretmenevi Ve Akşam Sanat Okulu İşletmesi Gizlilik Beyanı" ister bu site üzerinden veya bizimle olan yazılı ve sözlü iletişimleriniz vasıtasıyla sizden veya sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri nasıl kullandığımıza dair bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

https://baskentogretmenevi.com.tr sitesine üye olurken edinmek istediğimiz kişisel bilgiler, ilgi alanlarınıza yönelik sitemizdeki yeniliklerden ve etkinliklerden sizleri haberdar etmek, siteyi tercihleriniz doğrultusunda geliştirmek amacıyla kullanılabilir.

Öğretmeneavimiz siz kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, e-posta vb…) sizlerden formlar yolu ile site üzerinden talep etmektedir.Firmamız bilgisayarlarında güvenli bir ortamda toplanan bu bilgiler (dönemsel promosyonlar, çeşitli kampanya çalışmaları, kullanıcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik üye profili “kategorizasyonu” çalışmalarında) sadece firmamız bünyesinde kullanılmaktadır.

Bu bilgileri bizimle paylaşmak ve https://baskentogretmenevi.com.tr sitesine üye olarak e-posta gönderim listesine dahil olmak, sizin istek ve onayınızla gerçekleşecektir.

Sözü geçen tüm bu işlemler ve sizinle iletişimde olmamız için vermiş olduğunuz e-posta adresinizin geçerli bir posta adresi olması gerekmektedir.

Topladığımız bilgiler firmamız veri bankasında güvenilir bir şekilde tutulmaktadır. 

https://baskentogretmenevi.com.tr alan adlı Web Sitesi’nin (kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır) tüm hakları Başkent Öğretmenevi Ve Akşam Sanat Okulu İşletmesi (kısaca “Öğretmenevi” olarak anılacaktır) aittir. Öğretmenevi, Web Sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, insan kaynakları departmanın da işe alım prosedürü gereği, üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler veya işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. İnsan Kaynakları çalışmaları kapsamında toplanacak kişisel bilgiler sadece Öğretmenevi bünyesinde kullanılacak ve saklanacaktır. Müşteri/Başvuru Sahibinin web sitesi aracılığıyla Öğretmenevine  ilettiği kişisel bilgilerin doğru olduğu karinedir. Kişisel bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak zararlardan Öğretmenevi  sorumlu tutulamaz.

Öğretmenevi  bilgisayarlarında toplanan bilgiler; işe alım için insan kaynakları biriminde kullanılmak, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Öğretmenevi bünyesinde kullanılmaktadır. Müşteri/Başvuru Sahibi bahse konu olan tanıtımlardan, bildirim maillerinden haberdar olmak istemez ise dilediği zaman adresine e-mail göndererek bu aktiviteyi durdurabilirler. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir.

Öğretmenevi , Web Sitesi dahilin de başka sitelere link verebilir Öğretmenevi, link vasıtasıyla erişilen sitenin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Öğretmenevi, işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere kullanıcılara ait bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar ;

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;

b. Öğretmenevinin müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması;

c. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

d. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

Öğretmenevi, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Öğretmenevi gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Öğretmenevi ‘nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Öğretmenevi, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Öğretmenevinin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer. İşbu gizlilik sözleşmesi Web sitesinde yayımlanan Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır.

Değerli; Misafir ve ziyaretçilerimiz,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVK kanunu çerçevesinde verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz.

 Veri İşleyen Kurum; Başkent Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile İşlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

                             

 • Veri Sorumlusu;


Başkent Öğretmenevi; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.


 1. a) İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, Anne adı, Baba adı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, T.C Kimlik numarası, Beraberindeki misafir adı-soyadı, Anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, Pasaport Numarası

İletişim Bilgileri: Adres, Fatura adresi, Telefon numarası, e-posta adresi

Diğer: Oda numarası, Araç plaka bilgisi,

2- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,                                                                  ( Oda rezervasyonu, Öğretmenevine Geliş tarihiniz ve çıkış tarihiniz, Otele giriş ve ödeme,)                 
 • Rezervasyonlarınız (Düğün, Toplantı ve Diğer Organizasyonlarda)
 • Çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması,
 • Başkent Öğretmenevi ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin                  toplanması ve değerlendirilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen

 “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,

“b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,

 “c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,

 “d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.


‘’e) Kişisel verileriniz, Başkent Öğretmenevi hizmetlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.


3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KHK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacaktır.
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Otelde bırakılan ve unutulan eşyaların teslim edilmesi amacıyla kargo şirketleri ve PTT ile paylaşılacaktır.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

 

4- Hizmet Binası İçerisinde Ve Çevresinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında 

   

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri Sorumlusu sıfatıyla Başkent Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.


Başkent Öğretmenevi Sosyal tesisinin giriş ve çıkışları, Otopark, Resepsiyon kayıt bankosu, koridorlar, (Otel Odalarını gösteren koridorları Hariç ), ortak alanlar ve tesislerin dış cepheleri 48 adet güvenlik kamerası Vasıtasıyla;  tesis güvenliği, misafirlerimizin güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği amaçları ile görüntülenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Kayıt işlemi güvenlik Birimi tarafından denetlenmektedir. Belirtilen alanlarda kamera simgesi bulunmaktadır.


Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan ‘‘veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ ve ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.


Söz konusu görsel olarak kayıt altına alınan kişisel verileriniz 14 gün süreyle otomatik kayıt sistemiyle kaydı tutulmakta olup, belirtilen süre sonunda otomatik olarak silinmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde Adli makamla veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.


5- İnternet Aktiviteleri

 • Başkent Öğretmenevi Hotel web sitelerine bağlantı (IP adresleri, tanımlama bilgileri)
 • Online formlar (online rezervasyon, anketler, sosyal ağlardaki Başkent Öğretmenevi Hotel sayfaları, Facebook oturum açma vb. gibi ağ üzerinden oturum açma sistemleri).6- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KHK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

 • İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.                                                                                                                                                                                                 
 • Online satış platformları, turizm acenteleri, organizasyon firmaları, fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, çözüm ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi.

7- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Başkent Öğretmenevi kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

            8- KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız;

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu ’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası

 

9- Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi ‘Veri

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe göre Başkent Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:1 Adresine Yazılı Olarak Başvuru yapabilirsiniz.

 

10- Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Başkent Öğretmenevi kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir